Πακέτα σύνδεσης

Λογότυπο ΕΠΑνΕΚ

Πακέτο Basic

Βασική σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες έως 24Mbps

Πακέτο Advanced

Σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα 50Mbps και τηλεφωνία VoIP