Τηλεφωνία VoIP

Λογότυπο ΕΠΑνΕΚ

Το Voice over IP ή VoIP ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών, η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με σχετικά καλή ποιότητα πλέον και στην ουσία χωρίς κόστος. Οι συνομιλίες αυτές παραδοσιακά γίνονταν αποκλειστικά μέσω PC που ήταν συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο (Internet) και διέθετε μικρόφωνο, ακουστικά και το κατάλληλο λογισμικό. Η κλήση κατέληγε σε ένα άλλο, ανάλογα εξοπλισμένο, PC χωρίς να υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση, εκτός από αυτή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αφού στη συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μεσολαβεί κάποιος παραδοσιακός φορέας τηλεπικοινωνιών (π.χ. ΟΤΕ) παρά μόνο το Διαδίκτυο.

Η εταιρία μας παρέχει ψηφιακή σύνδεση τηλεφωνίας VoIP προσφέροντας πληθώρα δυνατοτήτων που δεν είναι εφικτές στην παραδοσιακή τηλεφωνία για την εξύπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης ή της οικίας σας. Η υπηρεσία VoIP προσφέρεται σε συνεργασία με την OmniVoice.

Ρωτήστε μας περισσότερα για τη VoIP τηλεφωνία!

Σταθερά τηλέφωνα

Εντός Ελλάδας (οποιοσδήποτε πάροχος)

0,0197€ ανά λεπτό

Σταθερά τηλέφωνα εξωτερικού

Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Εσθονίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Σουηδίας, Τσεχίας, Φινλανδίας

από 0,0197€ ανά λεπτό

Κινητά τηλέφωνα

Εντός Ελλάδας (οποιοσδήποτε πάροχος)

0,0599€ ανά λεπτό

Κινητά τηλέφωνα

Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Εσθονίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Σουηδίας, Τσεχίας, Φινλανδίας

από 0,0214€ ανά λεπτό